เทคโนโลยีการแพทย์ จากต่างประเทศ ที่นำมาประยุกต์ใช้

ต้องยอมรับว่า เทคโนโลยีในปัจจุบันมาไกลจากอดีต นักวิทยาศาสตร์ มีการพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยี จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง มีการพัฒนาอยู่เรื่อยมา รวมไปถึงการทดลองต่างๆ ที่ส่งผลต่อนวัตกรรมใหม่ๆในโลกปัจจุบัน แน่นอนว่า การพัฒนาทางเทคโนโลยี ย่อมมีหลากหลายด้าน หลากหลายแนว รวมไปถึง การพัฒนาทางการแพทย์ ให้มีนวัตกรรมที่ใหม่ และไวต่อการรักษา ทันเวลาต่อการช่วยชีวิต