ส่วนใหญ่ธงจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่มีเป็นส่วนน้อยที่เป็นธงสามเหลี่ยมหรือธงรูปร่างแบบอื่นต่างกันไป ธงเป็นวัตถุที่ใช้เป็นเครื่องหมายเพื่อสื่อสาร เช่น บอกว่าเป็นชาติอะไร หรือแสดงตัวว่าเป็นใครมีตำแหน่งอะไร โดยมีกำหนดกฎเกณฑ์เป็นต้น เช่น ธงชาติ ธงกษัตริย์ ธงแม่ทัพนายกอง ธงใช้เป็นเครื่องหมายตามแบบสากลนิยม เช่น ธงกาชาด บอกที่ตั้งกองบรรเทาทุกข์, ธงขาว บอกความจำนนขอหย่าศึกหรือยอมแพ้, ธงเหลือง บอกเป็นเรือพยาบาลคนป่วยหรือเรือที่มีโรคติดต่ออันตราย, ธงแดง บอกเหตุการณ์อันเป็นภัย ใช้เป็นเครื่องหมายเรือเดินทะเล คณะ สมาคม อาคารการค้า ใช้เป็นอาณัติสัญญาณ ใช้เป็นเครื่องตกแต่งสถานที่ในงานรื่นเริงหรือถือเข้ากระบวนแห่ เป็นต้น

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมานี้ รัฐสภาของมลรัฐมิสซิสซิปปี (มลรัฐทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา ชื่อของมลรัฐมาจากชื่อแม่น้ำมิสซิสซิปปี ที่ไหลผ่านตลอดแนวตะวันตกของมลรัฐ) ได้ผ่านกฎหมายให้ลบส่วนของธงที่มีสัญลักษณ์ของอดีตสมาพันธรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นกบฏแยกดินแดนออกจากสหรัฐอเมริกาเมื่อร้อยกว่าปีก่อน ออกจากธงของมลรัฐ เนื่องจากกระแสสังคมการต่อต้านตำรวจที่ปฏิบัติต่อคนอเมริกันผิวดำอย่างไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการเหยียดผิวที่มีรากเหง้ามาจากการที่ชาวอเมริกันผิวขาวซื้อทาสและเพาะทาสผิวดำขึ้นมาใช้แรงงาน (การเพาะทาสคือการที่นายคนผิวขาวข่มขืนบังคับทาสผู้หญิงผิวดำให้มีลูกกับตนเองและใช้ลูกเป็นทาสต่อไป)

ธงประจำมลรัฐมิสซิสซิปปีธงประจำมลรัฐมิสซิสซิปปี

จนเป็นสาเหตุให้เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างมลรัฐที่มีทาสกับมลรัฐที่ต่อต้านการมีทาส ซึ่งฝ่ายสหรัฐอเมริกาที่ต่อต้านการมีทาสชนะ ฝ่ายสมาพันธรัฐอเมริกาที่ต้องการรักษาสถาบันทาสไว้แพ้ แต่พวกมลรัฐทางภาตใต้ 11 มลรัฐที่เคยร่วมกันทำการกบฏต่อสหรัฐอเมริกาก็ยังคงพยายามรักษาสัญลักษณ์ของสมาพันธรัฐอเมริกา เช่น ธง และสร้างอนุสาวรีย์ของบุคคลสำคัญของสมาพันธรัฐอเมริกาอยู่ทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมทัศนคติและความรู้สึกเหยียดคนอเมริกันผิวดำไว้อยู่อย่างเหนียวแน่น แต่ได้รับการต่อต้านจากประชาชนอเมริกันส่วนใหญ่ จนทำให้ธงประจำมลรัฐทางใต้ค่อยๆ ลบสัญลักษณ์ของสมาพันธรัฐอเมริกาออกไป และมลรัฐมิสซิสซิปปีถือเป็นมลรัฐสุดท้ายที่ลบสัญลักษณ์ของสมาพันธรัฐอเมริกาออกไปจากธงประจำมลรัฐในที่สุด

ธงนำทหารเข้าสู่สมรภูมิของฝ่ายใต้ธงนำทหารเข้าสู่สมรภูมิของฝ่ายใต้
ทั้งนี้ ธงชาติสหรัฐอเมริกา มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 10 ส่วน ยาว 19 ส่วน ภายในเป็นแถบสีแดงสลับขาวรวมกัน 13 ริ้ว เป็นริ้วสีแดง 7 ริ้ว สีขาว 6 ริ้ว เป็นสัญลักษณ์ของ 13 มลรัฐดั้งเดิมที่รวมตัวกันเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2319 ที่มุมบนด้านคันธงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีน้ำเงิน ภายในมีรูปดาวห้าแฉกสีขาวจำนวน 50 ดวง เรียงกันตามแนวตั้งเป็นแถวดาว 5 ดวงสลับกับแถวดาว 4 ดวง รวมจำนวนทั้งหมด 9 แถวเป็นสัญลักษณ์ของมลรัฐทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาที่มีมลรัฐอยู่ 50 มลรัฐในปัจจุบัน โดยจำนวนดาวจะเปลี่ยนแปลงทุกครั้งเมื่อมีการเพิ่มจำนวนมลรัฐในความปกครอง ในอนาคตอาจจะมีอีก 2 มลรัฐใหม่คือ มลรัฐวอชิงตัน ดี.ซี. โดยการยกฐานะเขตนครหลวงขึ้นไปเป็นมลรัฐ และมลรัฐเปอร์โตริโก ซึ่งเป็นรัฐในอารักขาของสหรัฐอเมริกามาร่วม 122 ปีแล้วนั่นเอง

ธงที่มีชีวิต คือ ธงที่มีประวัติศาสตร์ ธงที่มีความหมาย และธงที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลานั่นเองครับ